Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Bile Duct Exploration and T-tube Drainage Procedure without Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Unit in Somalia

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Date:
   2020
  • Collection:
   Zenodo
  • Abstract:
   Özet Çalışmamızda, ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) yapılamayan koledokolithiazisli hastalarda açık olarak yapılan T-tüp drenaj prosedürünü değerlendirmek amaçlanmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, laboratuvar değerleri, hastanede yatış süresi, T-tüp çekilme zamanı ve tedaviye yanıtları elektronik kayıtlarından alındı. Preoperatif dönemde tüm hastalar MRCP (Magnetik rezonans kolanjio pankreatigografi) ile değerlendirildi. Toplam 16 hastanın 11 (.8)’i kadın ve beşi (.2)’i erkekti. Hastaların yaş ortalaması 49.7±15 olarak bulundu. Koledok çapı (mm) 15±7.3’dü. Hastaların 8’inde () intrahepatik safra yolları ileri derecede dilateyken, 8’inde () hafif derecede dilatasyon mevcuttu. Biyokimyasal parametrelerinden bilirübin ve kolestaz enzimlerinin düzeyleri yüksek bulundu. Hastaların hastanede yatış süresi ve T-tüp çekilme süresi sırasıyla; 15.3 ± 0.9 ve 13.7 ± 1 olarak bulundu. Seçilmiş hasta grubunda koledokolithiazis tedavisi için; açık koledok eksplorasyonu, taş ekstraksiyonu ve T-tüp drenajı ERCP’nin olmadığı yerlerde halen uygulanabilirliği olan bir yöntemdir. Abstract The aim of this study is to patients with choledocholithiasis who underwent open exploration with T-tube drainage that can’t undergo ERCP. Materials and methods: Patient age, gender, laboratory workup, period of hospital stay, time of T-tube removal and treatment response were looked back into from the hospital database. All patients underwent MRCP (Magnetic resonance Cholangio pancreatography) preoperatively. There were a total of 16 patients of which 11 (68.8%) were female and 5 (31.2%) were males. Mean age was 49.7±15. Common bile duct was 15±7.3 mm in diameter. 8 (50%) of the patients intra-hepatic bile ducts were moderately dilated, the rest 8 (50%) patients were minimally dilated. Bilirubin levels and cholestasis enzymes were elevated. Hospital stay period and T-tube removal time were 15.3 ± 0.9 and 13.7 ± 1 respectively. When ERCP is not available, open bile duct exploration, stone extraction and T-tube drainage can be used ...
  • Relation:
   https://zenodo.org/record/4548680; https://doi.org/10.5281/zenodo.4548680; oai:zenodo.org:4548680
  • Accession Number:
   10.5281/zenodo.4548680
  • Rights:
   info:eu-repo/semantics/openAccess ; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
  • Accession Number:
   edsbas.2856CD20